Vilkår

KJØPSBETINGELSER

INNLEDNING: Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, når selgere opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som framgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke gir direkte løsning på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. AVTALEN Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgere gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuelt direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE Selger: Swift Sport

Firmanavn: Yves Holding AS

Kontaktadresse: Skurdalsvegen 681, 3580 Geilo

E-post: hello@swiftsport.no

Organisasjonsnummer: 927 026 422

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. PRISER Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inkludert alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementer i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. AVTALEINNGÅELSE Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En del er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller smakfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen del innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. ORDREBEKREFTELSE Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selgeren så snart som mulig.

6. BETALING Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet da den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp mm komme til bruk. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgere særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøper, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgere kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betales direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. LEVERING MV Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt angir av bestillingsløsningen, skal selgeren levere til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager